فعالیت کلاسی دروس معارف دانشجویان:

دانشجوی گرامی:

برای گذراندن فعالیت کلاسی دروس معارف دانشگاه، ابتدا از فهرست زیر، درس معارفی خود را انتخاب کرده و در فهرست درسهای مجازی زیرمجموعه آن، یکی را به دلخواه انتخاب کرده و در آن شرکت کنید. پس از آزمون پایانی آن درس، گواهی نامه به شما داده می شود که آن را پرینت گرفته و به استاد معارف خود تحویل دهید.دوره های آموزشی اساتید معارف:

ردیف نام مدرس تعداد جلسات زمان تقریبی ارزش آموزشی
1 آموزه هایی از اندیشه اسلامی 1 - بخش اول جمعی از اساتید 5 جلسه 2:50 5 ساعت
2 آموزه هایی از اندیشه اسلامی 1 - بخش دوم جمعی از اساتید 5 جلسه 2:50 5 ساعت
3 خداشناسی در کلام جدید 1 دکتر عبدالحسین خسروپناه 6 جلسه 3:15 6 ساعت
4 خداشناسی در کلام جدید 2 دکتر عبدالحسین خسروپناه 6 جلسه 3:15 6 ساعت
5 خداشناسی در کلام جدید 3 دکتر عبدالحسین خسروپناه 6 جلسه 3:15 6 ساعت
6 معادشناسی در کلام جدید دکتر عبدالحسین خسروپناه 3 جلسه 1:45 3 ساعت
7 دین شناسی معرفتی با رویکرد کلام جدید دکتر عبدالحسین خسروپناه 8 جلسه 4:15 8 ساعت
8 اسلام شناسی در کلام جدید ـ بخش اول دکتر عبدالحسین خسروپناه 5 جلسه 2:55 5 ساعت
9 اسلام شناسی در کلام جدید ـ بخش دوم دکتر عبدالحسین خسروپناه 5 جلسه 2:55 5 ساعت
10 آشنائی با مبانی اندیشه اسلامی 1 (بخش 1) حجت الاسلام رضا حاجی ابراهیم 8 جلسه 4:15 8 ساعت
11 آشنائی با مبانی اندیشه اسلامی 1 (بخش 2) حجت الاسلام رضا حاجی ابراهیم 8 جلسه 4:15 8 ساعت
12 آشنایی با ادیان ابراهیمی توحیدی (بخش 1) دکتر امیر خواص 8 جلسه 4:15 8 ساعت
13 آشنایی با ادیان ابراهیمی توحیدی (بخش 2) دکتر امیر خواص 8 جلسه 4:15 8 ساعت
14 آثار یاد مرگ در زندگی روزمره 1 حجت الاسلام مسعود عالی 7 جلسه 3:45 7 ساعت
15 آثار یاد مرگ در زندگی روزمره 2 حجت الاسلام مسعود عالی 7 جلسه 3:45 7 ساعت
ردیف نام مدرس تعداد جلسات زمان تقریبی ارزش آموزشی
1 اندیشه اسلامی 2 ـ بخش اول جمعی از اساتید 8 جلسه 4:10 8 ساعت
2 اندیشه اسلامی 2 ـ بخش دوم جمعی از اساتید 7 جلسه 3:45 7 ساعت
3 نظام سیاسی و حکومتی اسلام 1 دکتر عبدالحسین خسروپناه 5 جلسه 2:45 5 ساعت
4 نظام سیاسی و حکومتی اسلام 2 دکتر عبدالحسین خسروپناه 5 جلسه 2:45 5 ساعت
5 امام شناسی در کلام جدید دکتر عبدالحسین خسروپناه 5 جلسه 2:45 5 ساعت
6 پیامبرشناسی در کلام جدید دکتر عبدالحسین خسروپناه 8 جلسه 4:15 8 ساعت
7 آشنایی با اندیشه اسلامی 2 (بخش 1) حجت الاسلام رضا حاجی ابراهیم 9 جلسه 4:45 9 ساعت
8 آشنایی با اندیشه اسلامی 2 (بخش 2) حجت الاسلام رضا حاجی ابراهیم 9 جلسه 4:45 9 ساعت
9 آشنایی با مبانی ولایت فقیه حجت الاسلام سید محسن دیباجی 8 جلسه 4:15 8 ساعت
10 آشنایی با دکترین مهدیت 1 جمعی از اساتید و پژوهشگران حوزه و دانشگاه 8 جلسه 4:15 8 ساعت
11 آشنایی با دکترین مهدیت 2 جمعی از اساتید و پژوهشگران حوزه و دانشگاه 8 جلسه 4:15 8 ساعت
12 آشنایی با فلسفه سیاست 1 دکتر محمد جواد نوروزی 7 جلسه 3:45 7 ساعت
13 آشنایی با فلسفه سیاست 2 دکتر محمد جواد نوروزی 7 جلسه 3:45 7 ساعت
14 آشنایی با جریان نوظهور سلفی گری حجت الاسلام مهدی فرمانیان 4 جلسه 2:15 4 ساعت
ردیف نام مدرس تعداد جلسات زمان تقریبی ارزش آموزشی
1 مبانی انسان شناسی 1 حجت الاسلام رجبی 6 جلسه 3:15 6 ساعت
2 مبانی انسان شناسی 2 حجت الاسلام رجبی 6 جلسه 3:15 6 ساعت
3 رازهای موفقیت انسانهای بزرگ1 دکتر شاهین فرهنگ 8 جلسه 4:15 8 ساعت
4 رازهای موفقیت انسانهای بزرگ2 دکتر شاهین فرهنگ 8 جلسه 4:15 8 ساعت
ردیف نام مدرس تعداد جلسات زمان تقریبی ارزش آموزشی
1 آشنایی با حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام 1 حجت الاسلام حسین جوان آراسته 8 جلسه 4:15 8 ساعت
2 آشنایی با حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام 2 حجت الاسلام حسین جوان آراسته 8 جلسه 4:15 8 ساعت
3 حقوقمان را بیشتر بشناسیم دکتر حسین شمسیان 6 جلسه 3:15 6 ساعت
ردیف نام مدرس تعداد جلسات زمان تقریبی ارزش آموزشی
1 درسهای بندگی در سوره فرقان 1 دکتر مهدی فانی 8 جلسه 4:15 8 ساعت
2 درسهای بندگی در سوره فرقان 2 دکتر مهدی فانی 8 جلسه 4:15 8 ساعت
3 تفسیر موضوعی قرآن کریم 1 جمعی از اساتید 6 جلسه 3:15 6 ساعت
4 تفسیر موضوعی قرآن کریم 2 جمعی از اساتید 6 جلسه 3:15 6 ساعت
5 تجوید و آواشناسی قرآن کریم 1 دکتر محسن موسوی بلده 6 جلسه 3:15 6 ساعت
6 تجوید و آواشناسی قرآن کریم 2 دکتر محسن موسوی بلده 6 جلسه 3:15 6 ساعت
7 تجوید و آواشناسی قرآن کریم 3 دکتر محسن موسوی بلده 6 جلسه 3:15 6 ساعت
8 آموزه های تربیتی قرآن کریم در سوره حجرات حجت الاسلام محسن قرائتی 7 جلسه 3:45 7 ساعت
ردیف نام مدرس تعداد جلسات زمان تقریبی ارزش آموزشی
1 سیری در نهج البلاغه 1 حجت الاسلام کمالی قمی 6 جلسه 3:15 6 ساعت
2 سیری در نهج البلاغه 2 حجت الاسلام کمالی قمی 5 جلسه 2:45 5 ساعت
3 شرح خطبه متقین نهج البلاغه 1 دکتر مهدی فانی 6 جلسه 3:15 6 ساعت
4 شرح خطبه متقین نهج البلاغه 2 دکتر مهدی فانی 6 جلسه 3:15 6 ساعت
5 شرح و توضیح فرازهایی از صحیفه سجادیه 1 حجت الاسلام سید حمیدحسینی 6 جلسه 3:15 6 ساعت
6 شرح و توضیح فرازهایی از صحیفه سجادیه 2 حجت الاسلام سید حمیدحسینی 6 جلسه 3:15 6 ساعت
ردیف نام مدرس تعداد جلسات زمان تقریبی ارزش آموزشی
0 اقتصاد ایران، مقاومتی یا لیبرالی؟! دکتر رزاقی/مهندس براتی 7 جلسه 6:30 7 ساعت
1 رویکرد تحلیلی بر انقلاب اسلامی 1 جمعی از اساتید 5 جلسه 2:45 5 ساعت
2 رویکرد تحلیلی بر انقلاب اسلامی 2 جمعی از اساتید 5 جلسه 2:45 5 ساعت
3 تحلیلی کلان بر انقلاب اسلامی دکتر منوچهر محمدی 4 جلسه 2:15 4 ساعت
4 نگاهی بر جریان های مخالف انقلاب اسلامی جمعی از اساتید 4 جلسه 2:15 4 ساعت
5 جریان شناسی احزاب سیاسی ایران دکترسید محسن دیباجی 7 جلسه 3:45 7 ساعت
6 روندشناسی فرهنگ ایران معاصر 1 دکتر عبدالحسین خسروپناه 7 جلسه 3:45 7 ساعت
7 روندشناسی فرهنگ ایران معاصر 2 دکتر عبدالحسین خسرو پناه 6 جلسه 3:15 6 ساعت
8 روندشناسی فکری ایران معاصر 1 دکتر عبدالحسین خسرو پناه 6 جلسه 3:15 6 ساعت
9 روندشناسی فکری ایران معاصر 2 دکتر عبدالحسین خسرو پناه 6 جلسه 3:15 6 ساعت
10 آشنایی با جنبش های دانشجویی انقلاب اسلامی دکتر محمد قربانی 3 جلسه 1:45 3 ساعت
11 مطالعات فرهنگی و سیاسی آمریکا دکتر فواد ایزدی 6 جلسه 3:15 6 ساعت
12 جریان شناسی رسانه دکتر سید احمد سادات 5 جلسه 2:45 5 ساعت
13 آشنایی با کلیات جنگ نرم دکتر پرویز امینی 5 جلسه 2:45 5 ساعت
14 آشنایی با دستاوردهای کلان انقلاب اسلامی دکتر منوچهر محمدی 5 جلسه 2:45 5 ساعت
ردیف نام مدرس تعداد جلسات زمان تقریبی ارزش آموزشی
1 آشنایی با میثاق ملی 1 حجت الاسلام محمد جواد ارسطا 8 جلسه 4:15 8 ساعت
2 آشنایی با میثاق ملی 2 حجت الاسلام محمد جواد ارسطا 8 جلسه 4:15 8 ساعت
ردیف نام مدرس تعداد جلسات زمان تقریبی ارزش آموزشی
1 آشنایی با اندیشه سیاسی و اجتماعی امام خمینی بنیاد تبیین اندیشه های امام خمینی (ره) 4 جلسه 2:15 4 ساعت
ردیف نام مدرس تعداد جلسات زمان تقریبی ارزش آموزشی
1 آشنایی با فلسفه اخلاق 1 دکتر مجتبی مصباح 8 جلسه 4:15 8 ساعت
2 آشنایی با فلسفه اخلاق 2 دکتر مجتبی مصباح 8 جلسه 4:15 8 ساعت
ردیف نام مدرس تعداد جلسات زمان تقریبی ارزش آموزشی
1 آموزه های اخلاقی قرآن کریم 1 حجت الاسلام محمد شجاعی 7 جلسه 3:45 7 ساعت
2 آموزه های اخلاقی قرآن کریم 2 حجت الاسلام محمد شجاعی 7 جلسه 3:45 7 ساعت
ردیف نام مدرس تعداد جلسات زمان تقریبی ارزش آموزشی
1 آشنایی با آیین زندگی 1 جمعی از اساتید 4 جلسه 2:15 4 ساعت
2 آشنایی با آیین زندگی 2 جمعی از اساتید 5 جلسه 2:45 5 ساعت
3 شناخت رسانه مهندس علی فلاح 3 جلسه 1:45 3 ساعت
ردیف نام مدرس تعداد جلسات زمان تقریبی ارزش آموزشی
1 آشنایی با آموزه های عرفان عملی اسلام دکتر محمد فنائی اشکوری 7 جلسه 3:45 7 ساعت
ردیف نام مدرس تعداد جلسات زمان تقریبی ارزش آموزشی
1 آشنایی با دانش خانواده و جمعیت 1 خانم زهرا آیت اللهی 9 جلسه 4:45 9 ساعت
2 آشنایی با دانش خانواده و جمعیت 2 خانم زهرا آیت اللهی 8 جلسه 4:15 8 ساعت
3 مهارت های سازگاری، عاطفی و رفتاری در خانواده دکتر محمود برجعلی 9 جلسه 4:45 9 ساعت
4 تفاوت های جسمی و روحی زن و مرد دکتر حمیدرضا حبشی 4 جلسه 2:15 4 ساعت
5 آشنایی با مسائل اقتصادی و تربیتی خانواده دکتر ابراهیم رزاقی 6 جلسه 3:15 6 ساعت
6 آشنایی با مولفه های خانواده موفق دکتر امیرحسین بانکی پور 6 جلسه 3:15 6 ساعت
ردیف نام مدرس تعداد جلسات زمان تقریبی ارزش آموزشی
1 تاریخ فرهنگ و تمدن ویژه رشته های پزشکی 1 جمعی از اساتید 8 جلسه 4:15 8 ساعت
2 تاریخ فرهنگ و تمدن ویژه رشته های پزشکی 2 جمعی از اساتید 8 جلسه 4:15 8 ساعت
3 تاریخ فرهنگ و تمدن ویژه رشته های پزشکی 3 جمعی از اساتید 7 جلسه 3:45 7 ساعت
4 تاریخ فرهنگ و تمدن ویژه رشته های فنی و مهندسی 1 جمعی از اساتید 9 جلسه 4:45 9 ساعت
5 تاریخ فرهنگ و تمدن ویژه رشته های فنی و مهندسی 2 جمعی از اساتید 8 جلسه 4:15 8 ساعت
ردیف نام مدرس تعداد جلسات زمان تقریبی ارزش آموزشی
1 نگاهی کاربردی به تاریخ صدر اسلام 1 دکتر محمد حسین رجبی دوانی 6 جلسه 3:15 6 ساعت
2 نگاهی کاربردی به تاریخ صدر اسلام 2 دکتر محمد حسین رجبی دوانی 6 جلسه 3:15 6 ساعت
3 نگاهی کاربردی به تاریخ صدر اسلام 3 دکتر محمد حسین رجبی دوانی 6 جلسه 3:15 6 ساعت
4 نگاهی کاربردی به تاریخ صدر اسلام 4 دکتر محمد حسین رجبی دوانی 7 جلسه 3:45 7 ساعت
5 ناگفته هایی از تاریخ صدر اسلام 1 دکتر محمد دزفولی 7 جلسه 3:45 7 ساعت
6 ناگفته هایی از تاریخ صدر اسلام 2 دکتر محمد دزفولی 6 جلسه 3:15 6 ساعت
7 ناگفته هایی از تاریخ صدر اسلام 3 دکتر محمد دزفولی 6 جلسه 3:15 6 ساعت
8 ناگفته هایی از تاریخ صدر اسلام 4 دکتر محمد دزفولی 6 جلسه 3:15 6 ساعت
ردیف نام مدرس تعداد جلسات زمان تقریبی ارزش آموزشی
1 آموزه هایی از تاریخ اسلام و سیره ـ بخش اول جمعی از اساتید 8 جلسه 4:10 8 ساعت
2 آموزه هایی از تاریخ اسلام و سیره ـ بخش دوم جمعی از اساتید 7 جلسه 3:45 7 ساعت
3 آشنایی با تاریخ ائمه بقیع حجت الاسلام عبدالفتاح نواب 5 جلسه 2:45 5 ساعت
4 فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام1 حجت الاسلام حسن اسکندری 5 جلسه 2:45 5 ساعت
5 فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام2 حجت الاسلام حسن اسکندری 5 جلسه 2:45 5 ساعت
6 آشنایی با تاریخ زندگانی امام علی (ع) حجت الاسلام حسن اسکندری 4 جلسه 2:15 4 ساعت
7 آشنایی با تاریخ زندگی امام حسن و امام حسین (علیهما السلام) حجت الاسلام حسن اسکندری 7 جلسه 3:45 7 ساعت
8 آشنایی با تاریخ زندگی امام سجاد، باقر، امام صادق (علیهم السلام) حجت الاسلام حسن اسکندری 7 جلسه 3:45 7 ساعت
9 آشنایی با تاریخ زندگی امام کاظم، امام رضا، امام جواد (علیهم السلام) حجت الاسلام حسن اسکندری 6 جلسه 3:15 6 ساعت
10 آشنایی با تاریخ زندگی امام هادی، امام حسن عسکری و امام زمان (علیهم السلام) حجت الاسلام حسن اسکندری 6 جلسه 3:15 6 ساعت
ردیف نام مدرس تعداد جلسات زمان تقریبی ارزش آموزشی
1 اقتصاد ایران، مقاومتی یا لیبرالی؟! دکتر رزاقی/مهندس براتی 7 جلسه 6:30 7 ساعت
2 نظام سیاسی و حکومتی اسلام 1 دکتر عبدالحسین خسروپناه 5 جلسه 2:45 5 ساعت
3 نظام سیاسی و حکومتی اسلام 2 دکتر عبدالحسین خسروپناه 5 جلسه 2:45 5 ساعت
4 آشنایی با جریان نوظهور سلفی گری حجت الاسلام مهدی فرمانیان 4 جلسه 2:15 4 ساعت
5 رازهای موفقیت انسانهای بزرگ1 دکتر شاهین فرهنگ 8 جلسه 4:15 8 ساعت
6 رازهای موفقیت انسانهای بزرگ2 دکتر شاهین فرهنگ 8 جلسه 4:15 8 ساعت
7 مطالعات فرهنگی و سیاسی آمریکا دکتر فواد ایزدی 6 جلسه 3:15 6 ساعت
8 آشنایی با کلیات جنگ نرم دکتر پرویز امینی 5 جلسه 2:45 5 ساعت
9 تفاوت های جسمی و روحی زن و مرد دکتر حمیدرضا حبشی 4 جلسه 2:15 4 ساعت

به نام خدا 
استاد معارف گرامی: 

به دوره آموزش مجازی روش تدریس خوش آمدید.
این دوره ، در ادامه فرایند دریافت مجوز تدریس تعریف شده است و به شما کمک میکند تا با روش های نوین تدریس در کلاس معارف و روش علمی ارزشیابی از دانشجویانتان آشنا شوید. 
برای بهره برداری بهتر از این دوره، ابتدا "آشنايي با مولفه هاي روش تدريس موفق" و سپس "آشنايي با روش ارزشيابي تحصيلي" را طي نمایید.
در پایان، برای شرکت در کارگاه یک روزه روش تدریس ، با گروه معارف دانشگاه خود تماس گرفته و ثبت نام کنید تا در صورت به حد نصاب رسیدن، از شما برای حضور در کارگاه یک روزه حضوری، دعوت به عمل آید.

جهت هر گونه سوال یا مشکل پیرامون کارگاه حضوری با شماره 02184222454 تماس حاصل فرمائید.

استاد معارف گرامی، سلام 
به دوره آموزشی اساتید معارف بدو خدمت دانشگاه جامع علمی کاربردی خوش آمدید. 
لطفا برای شرکت در این دوره به نکات ذیل توجه فرمائید: 
این دوره از 6 درس تشکیل شده است که باید در همه آنها ثبت نام نمائید. فهرست ها پس از "ورود به دوره"، قابل مشاهده است. 
الف::در مطالعه دروس ترتیبی رعایت نشده است و از هر میتوانید شروع کنید. 
ب:: تعداد جلسات هر ، در جدول مشخص است و هر جلسه آموزشی 25 دقیقه تدریس خواهد شد. 
ج:: در هر جلسه آموزشی، استاد با روش تدریس الکترونیکی (مشاهده وایت برد الکترونیکی و شنیدن صدای استاد)، مربوطه را ارائه می دهد و در پایان هر جلسه یک آزمون چهارجوابی از شما به عمل می آید. در صورت موفقیت در آزمون و کسب نمره بالای 60%، جلسه دوم برای شما باز خواهد شد. شما فقط دوبار، می توانید در آزمون هر جلسه شرکت کنید! پس دقت کنید در آزمون مردود نشوید!! 
د:: پس از قبولی در همه دروس 6 گانه بالا، در پایان دوره و فارغ التحصیلی ثبت نام کنید و پس ازواریز مبلغ 70.000 تومان، گواهی پایان دوره بگیرید. 
ه:: پس از دریافت گواهی پایان دوره از این سامانه، وارد سامانه سجاد دانشگاه علمی کاربردی شده و گواهی را در آنجا بارگذاری کنید. 
سپس با واحدهای دانشگاه علمی کاربردی ، تماس گرفته و پیگیر اخذ کلاس شوید. 
موفق باشید.