• استاد : دکترغفارزاده و دکترعزیزی *** 8 جلسه
 • استاد : دکترغفارزاده و دکترعزیزی *** 7 جلسه
 • استاد : حجت الاسلام دکتر خسروپناه *** 5 جلسه
 • استاد : حجت الاسلام دکتر خسروپناه *** 5 جلسه
 • استاد : حجت الاسلام دکتر خسروپناه *** 5 جلسه
 • استاد : حجت الاسلام دکتر خسروپناه  *** 8 جلسه
 • استاد : حجت الاسلام حاجی ابراهیمی  *** 9 جلسه
 • استاد : حجت الاسلام حاجی ابراهیمی *** 9 جلسه
 • استاد : حجت الاسلام مهدی فرمانیان *** 4 جلسه
 • استاد : حجت الاسلام سید محسن دیباجی  *** 8 جلسه
 • استاد : جمعی از اساتید *** 8 جلسه
 • استاد : جمعی از اساتید *** 8 جلسه
 • استاد : دکتر محمد جواد نوروزی *** 7 جلسه
 • استاد : دکتر محمد جواد نوروزی *** 7 جلسه